Linear Height LH-600E

Nivo mjerenja 2D
Mjerno područje 600 mm
Podloga: mermer kamen, klasa 0
Godina proizvodnje: 2017